Kuhmoinen: elinvoimaisuuden etulinjassa

Kuhmoinen on pirkanmaalainen vireä kunta, jonka 2200 asukasta ja yli 4000 ”kesäkuhmolaista” saavat nauttia niin luonnonkauniista maisemista kuin toimivista kuntapalveluistakin.

Kunta on Kuhmoisten suurin työnantaja ja alueen elinvoimaisuuden etulinjassa. Kunnan työntekijöiden hyvinvoinnista halutaan pitää huolta. Viimeisin työhyvinvointikysely osoittikin kokonaistyytyväisyyden pienessä kuntaorganisaatiossa olevan hyvä.

Kunnanjohtaja Valtteri Väyrysen mukaan kunnan osaavalla henkilöstöllä on tärkeä asema kunnan palveluiden kehittämisessä: ”Maailma muuttuu ja me sen mukana. Haluamme palvella niin ympärivuotisia asukkaita kuin kesäkuntalaisiakin parhaamme mukaan, ja siksi muutosten ennakointi ja kunnan henkilöstön hyvinvointi on meille ensiarvoisen tärkeää.”

Kuhmoisten kunta ja Wellbeing Superstars aloittivat vuoden 2024 alussa esihenkilövalmennuksen, jonka tarkoituksena on vahvistaa kunnan esihenkilöiden johtamistaitoja ja kasvattaa sekä esihenkilöiden omaa että työyhteisön hyvinvointia.

Kolme Kuhmoisten kunnantalolla järjestettävää työpajaa pureutuvat modernin työelämän haasteisiin:

  • Muutosjohtamisen työpajassa pohditaan miten edistää motivaatiota ja innovatiivisuutta organisaatiossa sekä̈ sopeutua muutoksiin.
  • Johtamistaitojen kehittämiseen keskittyvässä työpajassa keskitytään vuorovaikutukseen ja haastavien asioiden puheeksi ottamiseen.
  • Stressinhallinnan ja hyvinvoinnin työpajassa työstetään ajatuksia siitä, kuinka esihenkilöiden omaa fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia voidaan ylläpitää.

Lisäulottuvuuden työpajojen antiin tuo palautumisen riskianalyysi, joka auttaa esihenkilöitä tunnistamaan palautumisen riskitekijöitä ja häiriöitä ja reagoimaan niihin. Unilääkäri Janne Kanerviston luennolla puretaan riskianalyysin tulokset ja käydään läpi konkreettisia vinkkejä parempaan palautumiseen.

Kuhmoisten hallintojohtaja Sanna Luukkanen iloitsee mahdollisuudesta tukea esihenkilöiden vaativaa työtä: ”Haluamme panostaa esihenkilöiden työhön ja osaamiseen entistä enemmän. Kun esimiestyö on laadukasta, se vaikuttaa myönteisesti koko kunnan tehokkuuteen, työntekijöiden sitoutumiseen ja kokonaisvaltaiseen työhyvinvointiin. Hyvä esimiestyö luo pohjan positiiviselle työntekijäkokemukselle, mikä puolestaan edistää koko kunnan menestystä.”

Wellbeing Superstarsin päävalmentaja Tiina Ven hehkuttaa yhteistyötä estottomasti: ”Hiilineutraali, Isojärven kansallispuiston ja Päijänteen sylissä elämästä nautiskeleva Kuhmoinen on eteenpäin katsova, kehittyvä kunta, jossa pidetään huolta niin henkilöstöstä, kuntalaisista kuin kesäasukkaistakin. On ilo olla kehittämässä esihenkilötyötä näin mahtavassa paikassa!”


WhatsApp Image 2024-04-02 at 12.13.25