Wellbeing Superstars rekisteriseloste

 
Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida rekisteröityjä selkeällä tavalla. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.
1. Rekisterinpitäjä

A2 International (aputoiminimillä Wellbeing Superstars / Liikkuva Suomi)

Raatihuoneenkatu 21-23, 13100 Hämeenlinna info@wellbeingsuperstars.com / +358 44 381 3336

2. Rekisteröidyt

Asiakasrekisterimme sisältää nykyisten ja entisten asiakasyritysten edustajien henkilö- ja yhteystietoja.

Markkinointirekisterimme sisältää nykyisten, entisten ja potentiaalisten asiakasyritysten edustajien henkilö- ja yhteystietoja.

Toimimme myös henkilötietojen käsittelijänä asiakkaidemme henkilöstön tiedoille, jotka saatattavat sisältää arkaluonteisia terveystietoja. Näissä tapauksissa henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii joko asiakasorganisaatio tai liikunta-/valmennusalusta, johon yksilöt rekisteröityvät itsenäisesti.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Asiakassuhteen hoitaminen
 • Palveluistamme kertominen
4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakas- ja myyntirekisterit sisältävät seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • nimi
 • sähköposti
 • puhelinnumero

Asiakastiedot

 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
 • sopimuksiin ja laskutukseen liittyvät tiedot
5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä rekisterinpitäjälle:

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/yhteystiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas- ja markkinointirekisterin tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Rekisteröidyltä itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • Rekisteröidyltä itseltään verkkolomakkeen kautta
 • Potentiaalisen asiakasyrityksen edustajan julkisesta profiilista
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin A2 International (aputoiminimillä Wellbeing Superstars / Liikkuva Suomi) ulkopuolelle.
Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

8. Käsittelyn kesto
 • Asiakasrekisterin henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.
 • Rekisteröity pääsee poistumaan markkinointirekisteristämme itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.
9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei siirrä henkilötietoja säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Rekisterinpitäjän käyttämät markkinointisovellukset saattavat siirtää henkilötietoja kansainvälisten rajojen yli palvelimille, joita käytetään palveluiden tuottamiseen. Sovelluspalveluiden hosting-ratkaisut on tyypillisesti kuvattu palvelukohtaisissa tietoturvaselosteissa.

Jos tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.